เกี่ยวกับเรา

silo-min
award-winner-04

2564

19  ตุลาคม 2564

รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี 2564

รางวัลชนะเลิศ สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป (Application) ภาคการผลิตและบริการ

award-winner-05-2564

2554

5 ตุลาคม 2554

รางวัลพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

รางวัลการใช้ก๊าซไนโตรเจนกำจัดแมลงในข้าวสาร